Prima  -   Biblioteca electronică   -   Procesul tehnologic recomandat de recoltare, prerăcire, păstrare și ambalare a strugurilor de masă
Procesul tehnologic recomandat de recoltare, prerăcire, păstrare și ambalare a strugurilor de masă   
Data: 26.03.2013         
Publicat de: Iurie Calin
Cuvinte cheie: Struguri   Echipament de răcire   Articole   Păstrare  

Pentru a obţine profituri maximale de pe urma recondiţionării şi modernizării camerelor frigorifice investigate este necesar de îndeplinit următoarele condiţii esenţiale sau:

 • Produsele predestinate stocării şi păstrării ( struguri, etc.) trebuie sa fie de calitate înaltă, culese şi prealabil sortate în perioada optimală pentru a obţine un raport optim de caracteristici organoleptice şi anume dimensiuni şi greutate, conţinut şi gust, culoare şi aromă, suculenţă şi duritate.
 • Transportarea rapidă a produselor la locul de păstrare.
 • Prerăcirea forţată şi rapidă pînă la temperatura de păstrare sau stocarea normată (10% din volumul util/zi şi nu mai mult de 170 kg/m3 pentru struguri în camere frigorifice prealabil răcite la temperatura optimă de păstrare.
 • Tratarea cu dioxid de sulf.
 • Producerea, asigurarea şi menţinerea în stare constantă în incinte, pentru toată perioada de păstrare, a unui microclimat optimal (vezi tabelul de mai jos).
 • Pregatirea produsului pentru comercializare (sortare, cizelare și ambalare finală a produsului).

Tabelul 1:  Condiţii de păstrare

Regim de temperatură păstrare

-1,5°C – - 0.5°C

Umiditate

95-97%

Concentraţia dioxidului de sulf – SO2  la prima tratare(se efectuaiază imediat după umplerea camerei frigorifice)

1,0% sau 14 gr. sulf solid/1m3 aer liber de paleti

Concentraţia dioxidului de sulf – SO2 în incinte(3 trarări pe lună cite 30 min. fiecare)

0,25% sau 3,5 gr. sulf solid/1 m3 aer liber

Perioadă utilă de păstrare in depozit frigigorific specializar(cu executarea tuturor cerinţelor procesului tehnologic de păstrare şi efectuarea recomandată a tratarii strugurilor cu dioxid de sulf  SO2)

 

4-5 luni

 

Momentul recoltării 

Pentru consum intern strugurii se recoltează la coacerea deplină, iar pentru export la coacerea in succesiunea lor firească. Recoltarea se stabileşte pe baza determinărilor organoleptice şi a  conţinutului in zahăr, pentru fiecare soi in parte. La cules se evită a se sparge boabele a se inlătura pruina de pe acestea, care dă un aspect comercial mai ridicat, strugurii fiind mai atrăgători. Intarzierea culesului după maturarea deplină determină pierderi ale producţiei datorită diminuării greutăţii boabelor.  

Recoltarea se efectuează manual, tăind  cu grijă codiţa ciorchinelui, astfel incat să nu se scuture nici un bob, iar „bruma” (ceara) de pe boabe sănu se şeargă, păstrându-se integritatea stratului de pruină şi pedunculul. Întrucât maturarea nu se petrece simultan, recoltarea se face eşalonat de 2-3 ori pe acelaşi butuc. Timpul în care se face recoltarea trebuie să fie răcoros, uscat, după ce s-a ridicat roua. Strugurii culeşi in stare de umezeală intră repede in putrefacţie. Pentru recoltare se folosesc lădiţe mici, coşuri de cel mult 10 kg capacitate, pentru ca strugurii să nu se strivească.

Recoltarea se face la coacerea de consum, strugurii au gustul dulce-acrişor, plăcut şi răcoritor, un conţinut in zahăr de 130-150 g/l şi o aciditate titrabilă cuprinsă intre 3,0 – 5,0 g/l, exprimată in H2SO4. Momentul optim de recoltare pentru comercializare se situează cu câteva zile înainte de maturitatea deplină.

Recoltarea poate fi urmată sau nu de cizelare.

 Concomitent cu recoltarea se face şi presortarea pe calităţi, după care sunt trecuţi în ambalaje. Ambalarea se face în lădiţe de lemn de tip S cu capacitate de 8 kg sau, pentru export în lădiţe noi tip IV de 5-6 kg capacitate.

Transportul strugurilor de masă pe distanţe mici se efectuează cu camioane cu prelată. Ambalajele se fixează bine în mijlocul de trasnport cu colţare de lemn şi fixatoare de spatele camionului, după care se acoperă cu prelată. Între prelată şi ultimul rând de lăzi se lasă un spaţiu de circulaţie a aerului de 0,5-0,8 m. Transportul pe distanţe mari se execută cu mijloace izoterme, refrigerate şi frigorifice (mijloace auto).

Prerăcirea strugurilor înainte de încărcare in camera frigorifica se face în camere de preracire special amenajate de tip tunel, unde procesul de racire rapida se petrece sub actiunea curentilor raciti de aer care circula cu viteza sporita printre laditele cu struguri special amenanjate in doua stive intervalul dintre ele se acopre cu o prelata cauciucata in fata unui perete fals, dotat in partea superioara cu un schimbator de caldura care raceste si introduce in camera curenti de aer refrigerați pina la temperatura de +1*C, iar in partea inferioara, pe mijlocul peretelui cu o deschizatura cu ventilator, care aspira fluxul de aer rece prin toata masa de produs şi durează aproximativ 3-6 ore.

Păstrarea strugurilor de masă se face diferenţiat, în funcţie de capacitatea de păstrare a fiecărui soi în parte. Păstrarea modernă a strugurilor pentru masă se face în depozite frigorifice specializate, cu celule de capacitate mică (150-180 t), etanşe şi protejate în vederea efectuării tratamentelor cu SO2. La păstrare se introduc numai struguri de calitate extra cu rahisul turgescent, necizelaţi, ambalaţi în lădiţe de capacitate mică, într-un singur rând, cu codiţa în sus.

Depozitarea se face paletizat, pe palete cu montanţi, stivuite pe 4 nivele până la înălţimea de 5,6 m. Condiţiile de păstrare sunt: temperatură -1- 00 C şi u.r. 95-97% la o viteză de circulaţie a aerului de 0,2 m/s.

Durata de păstrare a strugurilor pentru masă, este în funcţie de soi şi variază de la 1-2 luni (soiurile Muscat de Hamburg) la 4-5 luni (Moldova). Prin efectuarea unor tratamente cu radiaţii UV în doze moderate, se poate prelungi durata de păstrare dar se reduce şi numărul de tratamente cu SO2 aplicate.

Scoaterea de la păstrare a strugurilor se face atunci când începe deshidratarea rahisului, iar boabele sunt pe cale de a se desprinde. Pentru a se evita formarea condensului, strugurii trebuiesc trecuţi, treptat la temperatura mediului ambiant.

În vederea livrării, strugurii sunt cizelaţi eliminându-se boabele necorespunzătoare (crăpate, desprinse, atacate de boli şi dăunători, etc.). Valorificarea se face în maximum 2-3 zile de la scoaterea de la păstrare.

Condiţionarea strugurilor pentru masă constă în sortare, cizelare şi ambalare. Operaţiile de condiţionare se execută de lucrători calificaţi, in decursul unei zile, in flux continuu.

Sortarea strugurilor are loc imediat după cules sau concomitent, in spaţii amenajate special. Strugurii se sortează in trei clase de calitate: extra, a I-a şi a II-a.

Cizelarea strugurilor se face după sortarea acestora pe calităţi, in aceleaşi localuri amenajate. Ea constă din îndepărtarea boabelor vătămate, prea mici ca dimensiuni sau cu coacere şi culoare neuniformă, folosind o foarfecă specială.

Ambalarea strugurilor este o continuare firească a operaţiilor de sortare-cizelare şi se efectuează in lădiţe confecţionate din lemn sau material plastic.

Transportul strugurilor se execută ritmic, pe moment ce se termină ambalarea, fie pentru desfacere pe piaţă, fie pentru depozitare temporară sau de durată. Avand un grad ridicat de perisabilitate, strugurii ambalaţi nu pot fi lăsaţi in plantaţie de la o zi la alta. In acest caz, se depreciază calitatea şi aspectul comercial. Pentru transporturi locale in plantaţie se folosesc camioane, remorci cu tractoare, electrostivuitoare, iar pentru transportul la distanţă - autocamioane sau vagoane refigeratoare.

Nota 1: O importanţă deosebită în păstrarea strugurilor pentru masă o constituie tratamentele cu SO2 din timpul păstrării. Aceste tratamente întârzie apariţia şi dezvoltarea putregaiului cenuşiu (Botrytis cinerea). Depozitele frigorifice specializate sunt prevăzute cu o instalaţie specială de injecţie a vaporilor de SO2 în camerele de păstrare. Evacuarea resturilor de vapori dupa tratare se face cu ajutorul unor dispozitive de eliminare sau depurare şi prin ventilaţie puternică. Pentru introducerea SO2 lichid în camelă se utilizează sulfitometrul gradat. În unele situaţii se pot efectua tratamentele de sulfitare şi prin arderea pucioasei în camere . Pucioasa se aşează în lăzi metalice, care se introduc în celule, după care aceasta se aprinde. În timpul tratamentelor celulele trebuiesc închise ermetic, iar ventilaţia este oprită. Tratamentele de sulfitare sunt urmate de o aerisire puternică ce durează aproximativ 2 ore, după care se reia procesul normal de păstrare. Primul tratament de sulfitare se execută imediat după umplerea celulei si coborirea temperaturii pina la cota temperutirii de pastrare. Concentraţia SO2 este de 1%, iar tratamentul durează aproximativ 30 de minute. Următoarele tratamente se efectuează din 10 in 10 zile cu dioxid de sulf în concentraţie de 0,25%. Strugurii de masă, se pot păstra şi în depozite frigorifice nespecializate, caz în care se impun măsuri de amenajare a pardoselei în vederea efectuării tratamentelor de sulfitare. Pentru aceasta, se instalează canale de ventilaţie confecţionate din tablă, la nivelul pardoselei în scopul eliminării dioxidului de sulf. Aceste canale trebuie să comunice la unul din capete cu exteriorul, prin intermediul unor deschideri efectuate în peretele camerei. În acest caz, sulfitarea se face prin arderea sulfului solid în aceleaşi concentraţii ca şi mai sus, norma de consum fiind de aproximativ 14 gr/m3 aer liber( la o concentraţie de 1% SO2) şi 3,5 gr/m3 aer liber pentru o concentraţie de 0,25% SO2.

Nota 2. Păstrarea specializată a strugurilor de masă necesita sulfurarea periodică (3 ori/lună).  Pentru aceasta este necesar de îndeplinit în mod obligatoriu protejarea tuturor părţilor metalice (uşi, vaporizator, umidificator, ş.a.) prin montarea suplimentară în incinte a unor camere specializate fabricate din peliculă de polietilenă groasă.  Aceste camere se închid ermetic si permit prelucrarea cu sufl a strugurilor (pentru a distruge microbii de botritis cineria) fără pericolul de a se distruge prin corodarea excesivă părţile metalice sub influenţa substanţelor ofensive. Costul unei camere specializate cu capacitatea de cca. 150-170 tone constituită din carcasă uşoară din ţevi sau profile din metal şi husa din polietilenă, dotată cu uşă cu fermoar, numită involucro, care se montează inăuntrul unei camere frigorifice existente, este de cca 21.000-23.000 Euro. Acesta camera specializată este inzestrata si cu accesoriile necesare pentru efectuarea periodica a dozarii si sulfitării  strugurilor stocati, adica generator de vapori de sulf, analizator de gaze(sulf), cît si ventilatiorul si tubul&supapa de evacuare a resturilor de sulf dupa terminarea procedurii. (fiindca acumularea excesiva a resturilor de sulf neasimilat pe strugurii stocati este periculos pentru sanatate la comercializarea produsului).  

Nota 3. O soluţie alternativă este înzestrarea camerelor cu echipamente fabricate din inox (evaporator cu caroseria din inox si lamelele din Al protejate de corodare cu rășini epoxidice, usa de intrare, alte acccesorii sau echipamente din metal neprotejat) ce nu va permite corodarea parţilor metalice.  In alta ordine de idei se poate renunta la procedura de sulfurare expusă mai sus si inlocuirea ei cu protejarea individuala a strugurilor de botritis cineria şi alt etipuri de mucegaiuri prin utilizarea pungilor speciale de polietilena in care sunt ambalate ermetic fiecare din lazi. Aceste pungi specializate contin o comprimata cu o cantitate predozata de sulf, care volatizinduse uniform si consatant in spatiul ermetic inchis al pungii asigura pastrarea calitativa a strugurilor, pentru o perioada de cel putin 2 luni. Insa acesta metoda conditioneaza executarea uni intreg sir de actiuni si masuri.

Rezumat:

 • Recoltarea şi condiţionarea strugurilor de masă se constituie in lucrări deosebit de importante ce finalizează o intreagă activitate in viticultură. Spre deosebire de legume şi fructe, strugurii se recoltează numai după maturare, fie pentru consum in stare proaspătă, fie pentru păstrare de durată, ţinand seama de conţinutul in zahăr. Recoltarea reprezintă nu numai o operaţie tehnică, ce necesită foarte multă forţă de muncă, ci şi analize şi determinări chimice făcute cu toată atenţia pe soiuri.          
 • Sortarea strugurilor are loc imediat după cules sau concomitent,  in spaţii amenajate special. Strugurii se sortează in trei clase de calitate: extra, a I-a şi a II-a.
 • Ambalarea strugurilor este o continuare firească a operaţiilor  de sortare-cizelare şi se efectuează in lădiţe confecţionate din lemn sau material plastic.
 • Transportul strugurilor se execută  ritmic, pe moment ce se termină  ambalarea, fie pentru desfacere pe piaţă, fie pentru depozitare temporară  sau de durată. Avand un grad ridicat de perisabilitate, strugurii ambalaţi nu pot fi lăsaţi in plantaţie de la o zi la alta. In acest caz, se depreciază calitatea şi aspectul comercial.
 • Păstrarea strugurilor de  masă se face diferenţiat, în funcţie de capacitatea de păstrare a fiecărui soi în parte. Păstrarea modernă a strugurilor de  masă se face în depozite frigorifice specializate, cu camere de capacitate mică (80-100 sau max150-170 t), etanşate corespunzator şi protejate în vederea efectuării tratamentelor cu SO2. La păstrare se introduc numai struguri de calitate extra cu rahisul turgescent, necizelaţi, ambalaţi în lădiţe de capacitate mică, într-un singur rând, cu codiţa în sus.
 • Condiţionarea strugurilor pentru masă constă în sortare, cizelare şi ambalare. Operaţiile de condiţionare se execută de lucrători calificaţi, in decursul unei zile, in flux continuu.

 

 
0 Comentarii la aceast articol

Descărca fișiere
 Alte publicații ale autorului:
Обоснование необходимости применения технологии контролируемой атмосферы и ее модификаций для длительного хранения плодоовощной продукции в свежем виде   Два актуальных направления в области переработки и хранения плодоовощной продукции   Предварительное охлаждение плодов и ягод   Tehnologia modernă de păstrare în stare proaspăta a strugurilor de masă   Metode de congelare industrială a fructelor şi legumelor   Tehnologia de păstrare a căpșunelor şi a fructelor de arbuști fructiferi   Congelarea rapida a fructelor şi legumelor   Depozite frigorifice - metode moderne de păstrare frigorifica a fructelor şi legumelor   Stocarea fructelor în atmosferă controlată (CSG)   Operaţiunile post-recoltare pentru strugurii de masă   Echipamente şi tehnologii moderne de păstrare a produselor horticole   Хранение плодов в Регулируемой Газовой Среде (РГС)  
 
 Vezi furnizori:
ÎCS Frigoclima (Horeco) SRL   Proiectul ACED   Sebeca Engineering   PROERA GRUP   Casaviera   Gigacom AG   Autehton Grup   ECOLUX   TOP CONSULTING   Eficient Consulting   ICS Petruzalek SRL   "GELU-COM" SRL   Agrodor-Succes   Dacfruct   Solana-M   Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova   MORVEN   INTELSTART LTD   DASA PROIECT&CONSTRUCTII   ”Agroforţa-M”   Brilant-Lux   АгроМехПарк   Еко Тара   PROFIT ConCOM S.R.L.  
 
  Vezi experţi în domeniu:
Calin Iurie   Peşteanu Ananie   Viorel Leahu   Gudumac Eugeniu   Nicolaescu Gheorghe   Liliana Buza   Zagorodnii Mihail   Colesnic Victor   Caldari Sergiu   Andrei Cumpanici   Dorina Bejan   Sanda Tothazan   Ion Dionis Babiuc   Mihail Guzun  
 
 Vezi alte publicații

  

Copyright  © 2019 Agroconect Toate drepturile rezervate.    Tel: +373 69 14 06 14   : sus
      Acest site a fost elaborat cu suportul Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanţat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Corporaţia Provocările Mileniului (MCC) şi este gestionat de Artaria Studio SRL. Materialele publicate sunt plasate de utilizatorii înregistraţi ai site-ului, care sunt responsabili pentru conţinutul respectiv, inclusiv în vederea respectării dreptului de autor. Conţinutul materialelor în cauză nu reflectă neapărat opinia finanţatorilor sau a administratorului site-ului.      Soluție


Acces Rapid