Prima  -   Noutăți şi anunţuri  -   ANSA vine cu recomandări pentru agenții economici care intenționează să participe la licitațiile pentru aprovizionarea instituțiilor publice cu fructe și legume proaspete
ANSA vine cu recomandări pentru agenții economici care intenționează să participe la licitațiile pentru aprovizionarea instituțiilor publice cu fructe și legume proaspete   
Data: 03.05.2017         
Publicat de: Cojocaru Adrian

În scopul implementării eficiente a politicii statului în domeniul siguranței și calității produselor alimentare și atingerii unui înalt nivel de protecție a intereselor consumatorilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor intervine cu următoarea recomandare:

Având în vedere modificările la Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea „Cerințelor de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 198 din 27.03.2017 pentru modificare și completarea Hotărârii Guvernului nr.929 din 31.12.2009, Agenția recomandă aplicarea prevederilor respectivei Hotărâri a Guvernului la organizarea licitațiilor publice în scopul aprovizionării instituțiilor din subordine: de învățământ primar, gimnazial, liceal, preșcolar și altor instituții pentru copii, aziluri pentru bătrâni, cantine sociale, unități militare, penitenciare, complexe turistice, instituții medico-sanitare și altor unități de alimentație publică similare cu fructe și legume proaspete conforme sub aspectul trasabilității, siguranței și calității.

La plasarea pe piaţă, fructele şi legumele proaspete trebuie să fie însoţite de certificatul de inofensivitate, eliberat conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.

Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”.

Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentei Reglementări tehnice, Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor şi Hotărârii Guvernului nr. 996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj”. 

Pentru fructele  şi legumele  proaspete care nu au cerinţe specifice de comercializare
         În limita toleranţelor admise, produsele trebuie să fie:
    - întregi; 
    - sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări, din cauza cărora devin improprii pentru consum);
    - curate, practic fără materii străine vizibile;
    - fără boli;
    - fără deteriorări cauzate de boli care afectează pulpa;
    - fără umezeală externă anormală;
    - fără miros şi/sau gust străin.

Starea produselor trebuie să le permită:
    - să reziste la transport şi la manipulare;
    - să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie.
    Produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate, dar nu prea dezvoltate, fructele trebuie să fie satisfăcător de coapte.

Prezenţa în fiecare lot a produselor care nu îndeplinesc cerinţele minime de calitate este permisă în limita unei toleranţe de 10% din numărul sau greutatea produselor, cu excepţia fructelor atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii pentru consum. În cadrul acestei toleranţe, proporţia produselor alterate trebuie să fie de maximum 2% din total.

Sursa: http://ansa.gov.md

Descărca fișiere
 
 Alte publicații ale autorului:
Felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarna!   Granturi pentru susținerea activităților de marketing și promovare   Granturi pentru implementarea tehnologiilor inovatoare și practicilor moderne de sortare și ambalare a strugurilor de masă din partea APM   Granturi pentru întreprinderile colectoare şi exportatoare de miere de albine   Concurs pentru recrutarea Coordonatorului de proiecte în Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole Țaul   A fost lansat cel de-al șaselea apel al Programului de granturi post-investiționale ”Managementul durabil al terenurilor” în cadrul proiectului MAC-P   Se recrutează experți în domeniul agriculturii organice   Cerere de oferte: Consultant sau companii de consultanță în domeniul economiei și agriculturii   Cerere de oferte: Evaluarea cadrului regulatoriu și a procedurilor administrative referitoare la lanțurile valorice țintă   Cerere de oferte: Evaluarea necesității de aptitudini a forței de muncă în lanțurile valorice țintă   Cum pot fi alocate cele 2% din impozitul pe venit în favoarea unei organizaţii necomerciale   ACED a lansat procesul de selectare a participanţilor pentru Expoziţia internaţională GulFood 2016   Sărbători fericite !   Ministerul Agriculturii primeşte cereri de la producători pentru înlesniri la achitarea ipozitelor şi plăţilor   Recrutarea participanţilor la Târgul internaţional pentru industria alimentară - INDAGRA FOOD   Job Announcement - Finance & Administration Manager - August 2014   Camera de Comerţ şi Industrie organizează participarea la Expoziţia Internaţională Tehnico-Știinţifică din China de Nord   Sărbători fericite !  
 

  

Copyright  © 2018 Agroconect Toate drepturile rezervate.    Tel: +373 69 14 06 14   : sus
      Acest site a fost elaborat cu suportul Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanţat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Corporaţia Provocările Mileniului (MCC) şi este gestionat de Artaria Studio SRL. Materialele publicate sunt plasate de utilizatorii înregistraţi ai site-ului, care sunt responsabili pentru conţinutul respectiv, inclusiv în vederea respectării dreptului de autor. Conţinutul materialelor în cauză nu reflectă neapărat opinia finanţatorilor sau a administratorului site-ului.      Soluție


Acces Rapid